Kontaktujte nás: Jiří Kejkrt 778802121, Lenka Kejkrtová 778802221 | obora.podhaj@email.cz

PROČ ADOPTOVAT ZVÍŘE A CO TÍM  ZÍSKÁTE?  

  • Adopcí přispějete na chov daného druhu 

  • Možnost bližšího setkání s adoptovaným zvířetem, včetně krmení 

  • Cedulka s Vaším jménem bude zveřejněna u expozice daného druhu, též zde na webových stránkách ( V případě nesouhlasu se zveřejněním o adopci na webových stránkách a u expozice daného druhu, informuje adoptivní rodič v poznámce objednávky)

  • Adopční listina v elektronické podobě
  • Adoptovat může škola, školka, ale i firma

  • Adopci  můžete koupit darem druhé osobě

  • Adopce trvá po dobu 12 měsíců od připsání částky na náš transparentní účet

  • Adopce je pouze symbolická, nevzniká tím nárok na dané zvíře

NEBO NÁS PODPOŘTE JINAK...

Jsme soukromé zařízení, vše budujeme z vlastních prostředků, bez dotací z evropských fondů. Podpory si vážíme,a to ať už je v jakékoliv formě.

Vedle finanční podpory se nám dostává podpory i materiální, v podobě různých krmiv.

Často nám přinášíte tvrdý chléb, ovoce a zeleninu.

Děkujeme